เกี่ยวกับสมาคมฯ
  ประวัติสมาคมฯ
  คณะกรรมการฯ
  ข้อบังคับสมาคมฯ
  สมัครสมาชิกสมาคมฯ ดาวน์โหลด

  วันหยุดสมาคมฯประจำปี 2557

 
  สรุปการประชุม
 สรุปผลการประชุมประจำปี 52-56    
 ผลการดำเนินงานรอบปี 2551-2552
 ผลการดำเนินงานรอบปี 2552-2553
 ผลการดำเนินงานรอบปี 2553-2554

 ผลการดำเนินงานรอบปี 2554-2555

*************************************


 เก็บมาฝาก
  เรื่องน่ารู้

งานแถลงข่าว
5 พันธมิตรจับมือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกุ้งไทย
จัดทำ
"ระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ด
สำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ"

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.56
ณ กรมประมง
ดาวน์โหลด
กำหนดการการสัมมนาเชิงปฎิติการ
"ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์"

แบบฟอร์ม

1.รับรองแหล่งที่มาของเศษเหลือจากการผลิต(ฟอร์ม เอ)
2.รับรองแหล่งที่มาของเศษเหลือจากการผลิต (ฟอร์ม บี)
3.หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
4.หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
กรณีปลาป่นผสม

5.หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กรณี
การซื้อขายปลาเป็ด สำหรับโรงงานปลาป่น(MCPD-FM)

(สามารถโทรสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.56 เป็นต้นไป
ในราคาเล่มละ 200 บาท
รวมค่าส่ง EMS/ค่ากล่อง/ภาษี 7% เรียบร้อยแล้ว
มีจำหน่ายที่สมาคมฯเท่านั้น)


รายงานการสัมมนาเกี่ยวกับแนวโน้ม
การเจรจา FTA
ระหว่างสหภาพฯและญี่ปุ่น
08.10.55
ารแถลงการร่วมเกี่ยวกับประเด็น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขา
การขนส่งทางเรือ
08.10.55

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ระบบสิทธิบัตรยุโรป
26.09.55

สรุปผลการสัมมนา วาระแห่งชาติ
เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC 2015
19.07.12
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


ขั้นตอนการส่งออกปลาป่นเบื้องต้น


  กฎระเบียบฉบับใหม่เกี่ยวกับการนำเข้า
อาหารสัตว์ของจีน
 
25.02.11   
คุณคือคนเข้าเยี่ยมคนที่

 

    

 สมาคมฯ
นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนสักดิ์ อัครวรินทร์ชัย
นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าประชุม
ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุน
ภาคประมง-โรงงานปลาป่นในมะริด ประเทศพม่า
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.56 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สมาคมฯนำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย
นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
เข้าพบคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ในการให้ข้อมูลพร้อมปัญหาและอุปสรรคในภาคอุตสาหกรรมและประมง
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.56 ณ ที่ทำการพรรคฯ

 นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว "ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบ
สำหรับการผลิตอาหารสัตว์"
เมื่อวันที่ 17 เม.ย.56
ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

แจ้งข่าวด่วน!!!!!!!!
โปรดระวังบุคคลอันตราย.........
ขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพอาละวาด
หลอกซื้อปลาป่น..จ่ายเช็คที่ปิดบัญชีแล้ว
หากไม่ใช่บุคคลที่ท่านติดต่อค้าขาย
ให้ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

รายชื่ิอบุคคลอันตราย ดังนี้
1. นายสม จันทร์พวง
บริษัท สมเจริญการค้า จำกัด
ที่ตั้ง..23/12-13 ถ.ท้ายบ้าน
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
2. นายภาณุวัตร จันทร์บอกรับ
บริษัท สหพัฒนาการเกษตร จำกัด
สั่งจ่ายเช็คในนาม นางสำรวย จันทร์มิตร
ธนาคารกสิกรไทย/สาขาเอกชัย-บางบอน


                                ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ
 
 

                                                                                                                        กลับขึ้นด้านบน 

 :: เข้าสู่ระบบ ::
   
Username :  
Password :  
 
ถ้าท่านยังไม่มี Account สำหรับการใช้งาน โปรดทำการสมัครก่อน หรือติดต่อสมาคมฯ
 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ(FTA)
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมปศุสัตว์
มติครม. 17.04.57
    เกาะติดข่าว
   ประชาชาติ
  ฐานเศรษฐกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
   โพสต์ทูเดย์
   บ้านเมือง
   คมชัดลึก
   ข่าวสด
   มติชน
   ผู้จัดการ
   เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
 
รายชื่อที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
โรงงานผู้ผลิตปลาป่นเพื่อการส่งออก
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
(AQSIQ)

22.10.13
http://english.aqsiq.gov.cn/

รายชื่อผู้ค้าปลาป่นในมณฑลเซี่ยงไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด
16.10.12

รายชื่อผู้ค้าและผู้นำเข้าปลาป่น
ในประเทศเวียดนาม

รายละเอียด 20.12.12
รายชื่อที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
โรงงานผู้ผลิตปลาป่นไทยเพื่อส่งออก
ไปยัง EU

รายละเอียด
13.07.11


ประชาสัมพันธ์
สัมมนา/เสวนา/ประชุม

ด้วยกองทัพเรืออนุมัติให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือเป็นประจำทุกปี
กองทัพเรือได้พิจารณาจัดสรรที่ศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่
บุคลากรภาคเอกชน ในการนี้พิจารณาเห็นว่า
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย อยู่ในกลุ่มองค์กรเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
จึงขอประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ
โทร. 02-673-1193 08.04.54
สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 2/57
ทั้งนี้สมาคมฯร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจ.สมุทรสาคร
ดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการอาสาปลูกป่า
800 ล้านกล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำ CSR
ในอุตสาหกรรมปลาป่นด้วย โดยจะดำเนินการในช่วงเช้า
เวลา 8.30-12.00 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
จ.สมุทรสาคร
ในวันที่ 30 เม.ย. 57
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ณ ห้องประชุม บจ.แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์
หลังจากนั้นเวลา 13.30-17.00 น.
จะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
จึงใคร่ขอเรียญเชิญท่านสมาชิกได้โปรดเข้าร่วมกิจกรรม
และการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
และการประชุมดังกล่าวมายังสมาคมฯ โทร. 02-673-1193
หรือ E-mail: thaifishmeal@yahoo.com
ภายในวันที่ 23 เม.ย. 57 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
08.04.57 (แก้ไข)
เนื่องด้วยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์การฮ็อกแฟม ประเทศไทย ร่วมกับ
สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
และบริษัท ป่าสาระ จำกัด
ได้จัดงานเสวนาเรื่อง "ความท้าทายของอุตสาหกรรมปลาป่น
กับความยั่งยืนของทะเลไทย"
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 57
โดยมีรายละเอียดสรุปผลของการวิจัยดังนี้
Mapping Shrimp Supply Chain Songkhla
Province to Facilitate Feed Dialogue

28.03.57
เนื่องด้้วยมีท่านสมาชิกได้แจ้งประสงคที่์อยากได้ข้อมูล
ที่ทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาของสภาหอฯ
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 57 ในเรื่อง "อุตสาหกรรมปศุสัตว์...
ยั่งยืน หรือ ย่ำแย่ ???"
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สรุปสถานการณ์ปลาป่นปี 2556
2. ราคาปลาเปรียบเทียบปี 2553-2557(ก.พ.)
3. ปริมาณการส่งออกปลาป่น/ปริมาณผลผลิตปลาป่น
ปี 2548-2557

4. ปริมาณวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตปลาป่น
ปี 2548-2557

20.03.57

สรุปงานเสวนา เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 57 ได้ดังไฟล์แนบนี้ค่ะ

"อุตสาหกรรมปศุสัตว์...ยั่งยืนหรือย่ำแย่???"

20.03.57

การจัดทำ CSR
(Corporate Social Responsibility)
ของสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย
โดยมีข้อมูลดังไฟล์แนบดังนี้..
1. 10 ทิศทางเพื่อไปสู่ CSR 2.0
2. การพัฒนาการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง
อย่างรับผิดชอบ (NON IUU)

3. สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย
(Thai Fishery Producers Coalition:TFPC)

13.02.57
งานเปิดตัวการนำเสนองานวิจัย
"ค้นหาความจริงในอุตสาหกรรมทูน่ากับปัญหาแรงงานข้ามชาติ"
เมื่อวันพุธที่ 12 มี.ค. 57
โดยมีการสำรวจลักษณะการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ในกิจการต่อเนื่องประมงทะเล (ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป
ภาคประมงทะเล-ปลาทูน่า) ดังนี้...
TFPA 13.02.57

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ขอรับ
คู่มือปฎิบัติ
เพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ว่าด้วย

การป้องกัน ยัยยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (การประมงไอยูยู)
สำหรับเรือประมงไทย

**ติดต่อขอรับได้ที่สมาคมฯ**

 
   

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®