หน้าแรก
     
 

                        

ข้อบังคับสมาคมฯ
 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
 2524
    
หมวดที่ 11 
   
หมวดเฉพาะกาล

 

ข้อ 48. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้า ประจำกรุงเทพมหานคร
ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้ริเริ่มการจัดตั้งทั้ง 3
คนทำหน้าที่คณะกรรมการของสมาคมฯชั่วคราวจนกว่าจะได้มี
การเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้น
ภายในกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จัดตั้งเป็นสมาคมฯ

**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**

 

                   

                    

                 

 
                                                                                                                     คลิ๊กเพื่อไปหมวดที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193-4 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®