สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 โดยดำเนินงานมาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วทั้งวงการประมงปลาป่น และอาหารสัตว์ ตลอดจนภาครัฐฯและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ปี/ครั้ง โดยมีนายกสมาคมฯ ที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ

มติครม. เดือนธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 12 Dec 2016
มติครม. เดือนพฤศจิกายน 2559 เมื่อวันที่ 11 Nov 2016
มติครม. เดือนตุลาคม 2559 เมื่อวันที่ 11 Nov 2016
มติครม. เดือนกันยายน 2559 เมื่อวันที่ 9 Sep 2016
มติครม. เดือนสิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 9 Sep 2016
มติครม. เดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันที่ 9 Sep 2016
มติครม. เดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 6 Jun 2016
มติครม. เดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 5 May 2016
มติครม. เดือนเมษายน 2559 เมื่อวันที่ 5 May 2016
มติครม. เดือนมีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 3 Mar 2016

รูปภาพ

ผู้สนับสนุน