บริษัท เอ็น.เค ปลาป่น จำกัด

 

 

 

N.K FISHMEAL CO., LTD.  บริษัท  เอ็น.เค ปลาป่น จำกัด

18/134 หมู่ที่ 8 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนเกษตร-นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

18/134 MOO 8, SOI JAMJUN, KASET-NAVAMIN RD., KLONGKUM BUENGKUN, BANGKOK THAILAND

โทรศัพท์ : 622-6395482 โทรสาร : 662-6394695 TEL : 662-6395482 FAX : 662-6394695