วันที่ 31 ตุลาคม 2557 : โครงการปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น ณ หมู่ที่ 6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

 

 

"ดูรูปเพิ่มเติมคลิ๊ก"

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด พร้อมด้วยชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ หมู่ที่ 6 ต.แกลง อ.เมือง จังหวัดระยอง   จำนวน  2,000 ต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้า  2,000 ต้นและรถน้ำสำหรับล้างตัวจากเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ส่วนอาหารกล่อง,น้ำดื่ม จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  อีกทั้งรองเท้าบูทจากบริษัทอิสเทิร์นปลาป่น จำกัด  ทั้งนี้สมาคมฯต้องขอขอบคุณทั้ง 3 หน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้..