สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 โดยดำเนินงานมาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วทั้งวงการประมงปลาป่น และอาหารสัตว์ ตลอดจนภาครัฐฯและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ปี/ครั้ง โดยมีนายกสมาคมฯ ที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ

มติคณะรัฐมนตรีเดือนตุลาคม 2560

 มติครม. 31/10/60

 มติครม. 24/10/60

 มติครม. 17/10/60

 มติครม. 10/10/60

 มติครม. 03/10/60

       - 03/10/60-1

       - 03/10/60-4

       - 03/10/60-5

       - 03/10/60-6

       - 03/10/60-7