ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 

 สมาคมฯขอเรียนสมาชิกสมาคมฯทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 

ครั้งที่ 1/2561  ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 น. เวลา 11.30 น.-17.00 น. 

ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามแนบ) 

 หนังสือเชิญประชุม

 กำหนดการประชุม

 ใบตอบรับประชุม

 แผนที่โรงแรม

 

ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)ในระดับ 3.9% ภาคการส่งออกที่มีมูลค่ากว่า 704,899 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 7.2 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านบาท พร้อมการคาดการณ์ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่า GDP จะขยายตัวอยู่ระหว่าง 3.6-4.6% การลงทุนรวมขยายตัว และการส่งออกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ถือเป็นกลไกหลักที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์ น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคนใหม่

สัมภาษณ์

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตามองถึงทิศทางนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หลังจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปประกาศฟื้นความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปจากที่ชะงักงันมานานนับตั้งแต่การเข้ามาบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ “นางอรมนทรัพย์ทวีธรรม” รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถึงทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2561

พาณิชย์จับมือผู้นำเข้าสหรัฐ GSP coalitions ผลักดันขอผ่านร่าง กม.ให้สิทธิจีเอสพี คาดว่าได้ข้อสรุปในไตรมาส 1

นับตั้งแต่สหภาพยุโรป (อียู) มีมติให้ใบเหลืองไทย โดยแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 ด้วยเหตุผลยังไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลายด้านที่อียูต้องการ เช่น การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของอียู ไทยมีสิทธิเจอใบแดง ถูกสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลไทยเข้าไปจำหน่ายในตลาดอียู

ตังเกวิกฤต ! 3 เดือนแรกปีหน้าออกจับปลาไม่ได้ กระทบระบบเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้าน เหตุเวลาทำการประมงหมด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยรุดหารือเสนาธิการทหารบกช่วยหาทางออก ขอปริมาณสัตว์น้ำที่กรมประมงกันไว้บริหาร และมีเรือประมงไม่ได้ออกจับปลาจริง 2,400 ลำคืน เพื่อยืดระยะเวลาจับปลาเพิ่ม ด้านผู้ผลิตปลาป่นชี้กระทบแน่

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง นำไปสู่การทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน

ก.แรงงาน จับมือ ILO ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เสริมความเข้มแข็งการตรวจแรงงานและการกำกับดูแลกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล แก้ไขปัญหาแรงงาน ขจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ถูกติดตั้งตระหง่านบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้อความรณรงค์ว่า “หยุดกิน หยุดซื้อ หยุดขาย ลูกปลาทู” ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นของสมาคมรักษ์ทะเลไทย สร้างความสนใจให้กับผู้เดินทางผ่านไปผ่านมาอย่างมาก เนื่องจากป้ายข้อความดังกล่าวดึงดูดสะดุดตาชวนให้อ่าน จึงเกิดคำถามว่าการรณรงค์ครั้งนี้มาจากสาเหตุใด

การประชุมเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาความไม่พร้อมของผู้ประกอบการประมงทั่วประเทศต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐอันเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย-ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unregulat-ed and Unreported หรือ IUU) ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียด โดยสมาชิกสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ-ผู้ประกอบการแพปลา ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐ “ไม่ยอมรับรู้ว่ามันคือปัญหาและไม่ฟังเสียงชาวประมง” อันเนื่องมาจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 ตลอดจนถึงกฎหมายลูกเกือบ 300 ฉบับแบบที่ชาวประมงไม่มีส่วนร่วม